Le surmoi est caché sous le cadavre

Saban, Ody

‘Mijn superego ligt verborgen onder het kadaver’ zou kunnen betekenen dat, om een echt individu te vinden, je verder moet kijken dan de exotische vormentaal, dat je moet wroeten in iemands leven en culturele geschiedenis.