Saban, Ody

Ody Saban is van Turkse afkomst. Haar moeder hertrouwde met een Moslim man, een restaurator van miniaturen en chinees porcelein. Hij was ook muzikant en dichter en beinvloedde Ody’s artistieke ontwikkeling. Ze tekent sinds haar 16e jaar. Ze voelde zich genoodzaakt weg te gaan uit haar geboorteland, eerst naar Israël, later New York en Parijs, om haar vrijheid te krijgen. “Ik kan niet in tradities blijven steken.” Ody Saban spreekt zelf over haar tekeningen als spontane hallucinaties, met mythische personages en fascinerende objecten die ze in haar spel laat deelnemen. De titels zijn heel belangrijk voor haarzelf, als gedichten. Niet toevallig kiest ze voor broos en doorzichtig zijde- of mousselinepapier. Ze werkt met opeenstapelingen van objecten in haar tekeningen, ze vermenselijkt de voorwerpen om haar heen, zoals ze thuis speelde met -veelvormige, antieke, uit allerlei culturen en tijdperken stammende- voorwerpen in het ouderlijk huis. Niet uit nostalgie maar vanwege de magie, het vullen van de voorwerpen met nieuwe interpretaties.  “Il me semble que chez moi, le rêve éveillé, l’imagination spontanée et l’hallucination semi-contrôlée se sont plutôt développés qu’atténués avec l’âge.” Sinds 1977 woont Ody Saban in Parijs.

(Solo-) exhibitions: 2000, Musée de la Création Franche, Bègles, France.
References: Hood, John; Ody Saban, in: Raw Vision #27;
Danchin, Laurent; Saban, in: Art Brut et Compagnie de l’Art Brut, catalogue Halles Saint-Pierre, Paris. Outsider Art Sourcebook, (Raw Vision) 2016, p.186 / 2009, p. 136.

Ody Saban
1953 Istanbul, Turkey -