Objectives

De Nederlandse Stichting Collectie De Stadshof verzamelt en bevordert al 30 jaar outsiderkunst, kunstwerken die gemaakt zijn buiten het officiële kunstcircuit. De Stichting stelt zich ten doel het verwerven, in eigendom bezitten, beheren en in stand houden van een collectie van outsiderkunst waartoe naïeve kunst, art brut, visionary art, art singulier, self-taught art, folk art en aanverwante kunst worden gerekend en die ter beschikking te stellen voor museale en studiedoeleinden. De collectie outsiderkunst behoort tot de top vijf in Europa. De collectie, de enige in haar soort in Nederland, werd in de jaren ’90 tentoongesteld in Zwolle en is sinds 2002 in bruikleen bij Museum Dr Guislain in Gent.

 

Doelstelling

In de statuten wordt als doelstelling genoemd: “De stichting stelt zich ten doel het (doen) verwerven, in eigendom bezitten, beheren en in stand houden van een collectie van outsider- kunst, waartoe naïeve kunst, art brut en aanverwante kunst worden gerekend en die ter beschikking te stellen voor museale en studiedoeleinden.”

Collectie De Stadshof omvat ruim 6000 kunstwerken, zowel uit de internationaal erkende canon van de outsiderkunst, zoals van Willem van Genk, Siebe Wiemer Glastra, Nek Chand Saini, Bertus Jonkers, Nikifor, Madge Gill, Carlo Zinelli, Anna Zemánková, Pavel Leonov, Michel Nedjar en Theo, als vele eigen ontdekkingen, zoals Truus Kardol, Roy Wenzel, Bonaria Manca, Reuben Lake, Markus Meurer, Herman Bossert, Aaltje Dammer, Luiz Figueiredo, Adama Diakhaté, Sai Kijima, Johnson Weree en Karin Zalin.

Werkwijze

De werkwijze van Stichting Collectie De Stadshof kent vijf onderdelen:

a.     de vorming en instandhouding van een collectie outsiderkunst, en het door museale instellingen permanent (doen) tentoonstellen van een keuze daaruit;

b.     de vorming en instandhouding van een bibliotheek en een documentatiecentrum op het gebied van de outsiderkunst en het ter beschikking stellen ervan voor onderzoek naar kunstuitingen op dat gebied;

c.     het (doen) organiseren van tijdelijke tentoonstellingen en voordrachten en het uitvoeren van adviestaken, dienende tot het in artikel 2 (van de statuten) omschreven doel;

d.     samenwerking te bevorderen met andere instellingen, die zich bewegen op het gebied van de outsiderkunst;

e.     het aanwenden van andere wettige middelen om de belangstelling te bevorderen voor kunst in het algemeen en in het bijzonder voor outsiderkunst.

Op al deze terreinen is en blijft Stichting Collectie De Stadshof actief. In het beleidsplan ligt het accent niet alleen op de instandhouding van de collectie, maar ook – en vooral – op de beschikbaarheid ervan voor publieke doeleinden. Op dit moment wordt deze publieke functie hoofdzakelijk in Gent vervuld, waarbij de met Museum Dr Guislain gesloten samenwerkingsovereenkomst de noodzakelijke randvoorwaarden biedt.