Organisatie

Bestuur Stichting Collectie De Stadshof

Mr. N. (Norbert) de Munnik, voorzitter

Drs. F.J. (Frans) Smolders, secretaris

M.B. (Martin) Geerars, penningmeester

E. M. (Liesbeth) Reith, lid

D. (Daan) van Beek, lid

Postadres: Croeselaan 263, 3521 BR Utrecht, NL

Email: info@collectiedestadshof.nl

STICHTING COLLECTIE DE STADSHOF

De geldmiddelen van de stichting bestaan uit subsidies en donaties, schenkingen, erfstellingen en legaten en overige baten.

Sinds 20 juni 1995 is Stichting Collectie De Stadshof door de Inspecteur der Registratie en Successie te Den Bosch gerangschikt onder de rechtspersonen, bedoeld in artikel 24 lid 4 van de Successiewet 1956. Per 1 januari 2008 is de nieuwe ANBI-wetgeving van kracht geworden en merkt de Belastingdienst Stichting Collectie De Stadshof aan als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI).

Kamer van Koophandel nr: 41181434; RSIN/fiscaal nr.: 8041.24.784

Stg Coll De Stadshof Jaarcijfers 2019

Stg Coll De Stadshof Jaarverslag 2019

Stg Collectie De Stadshof Beleidsplan 2015-’18

Liesbeth Reith & Frans Smolders; the finishing touch aan de stadsinstallatie van Bertus Jonkers.

In 2010 werd een steunstichting in het leven geroepen, Stichting Maaike Koelemeij-Postma.

Bestuur Stichting Maaike Koelemeij-Postma

D. (Daan) van Beek, voorzitter

M.B. (Martin) Geerars, penningmeester

Vacature

Postadres: Croeselaan 263 3521 BR Utrecht, NL

Email: info@collectiedestadshof.nl

KvK-nr.: 50514970; RSIN/fiscaal nr.: 8227.83.009

Stg MK-P Jaarcijfers 2019

Stg MK-P Jaarverslag 2019