Steun Stichting Collectie De Stadshof

JA, IK DONEER NU

Draagt u Stichting Collectie De Stadshof een warm hart toe en wilt u ons steunen? Dat kan in de vorm van een schenking of een nalatenschap. Stichting Collectie De Stadshof is een particuliere organisatie die geen overheidssubsidie ontvangt. Stichting Collectie De Stadshof heeft van de Belastingdienst een ANBI-status gekregen en hoeft daarom geen successierecht of schenkingsrecht te betalen over erfenissen en schenkingen. Toekenning van deze status in één van de landen van de Europese Unie geldt voor alle landen van de EU.

Er zijn ook voor donateurs fiscale voordelen aan verbonden: donateurs kunnen giften van de inkomsten- of vennootschapsbelasting aftrekken, uiteraard binnen de daarvoor geldende regels. Dus als u deze collectie Solitary Creations een warm hart toedraagt en volgende generaties hierin wilt laten delen, kunt u een daad stellen door de stichting te steunen, financieel of in natura, in de vorm van kunstwerken die de collectie versterken.

Belastingvoordeel

Stichting Collectie De Stadshof is aangesloten bij de Stichting GeefGratis (www.geefgratis.nl).