Zelfportret – Zwakzinnigennazorg

Van Genk, Willem

Vijftien stukken hardboard met flarden tekst en beeld zijn gemonteerd tot een geheel; symmetrisch in de opbouw met smalle stroken onder en boven, bredere stroken links en rechts. In het midden vinden we pontificaal Van Genks zelfportret, keurig in het pak gestoken. Stuurs kijkt de man voor zich uit. Onder hem staat de tekst ‘zwakzinnigennazorg’ te lezen. Daarnaast een afbeelding van een schilderijtje, ‘Stil life’, van P.A. Persoon, zwager, getrouwd met Willems zus Addy. Boven het portret hangt een vlag met tekst ‘Vereniging NL-USSR’. In twee halve cirkels van papier, in het werk geplakt schrijft Van Genk boek- en tentoonstellingstitels. Achter Van Genk staat een man bij een koffiemachine een sigaret te roken. Een tweede thema is de sloop en opbouw van Den Haag, zijn stad. De scepsis daarover spreekt uit zijn commentaar: ’Van stadsvernieuwing tot stadsvernielerij Den Haag vandaag’, of ‘ het saneringsmonster binnenhof’.

Van Genk, Willem; Zelfportret Zwakzinnigennazorg, 1978, detailVan Genk, Willem; Zelfportret Zwakzinnigennazorg, 1978, detail