Van Genk, Willem

Willem van Genk was autodidact, een uitblinker in de tekenles op de lagere school. Zijn enige talent vond men. Hij proefde daarna aan allerhande grafische werkzaamheden bij een reclamebureau, maar miste de vereiste discipline voor kantoorwerk. In 1958 meldde hij zich aan bij de Koninklijke Academie voor Beeldende Kunsten van Den Haag. De directeur herkende een ‘echte’ kunstenaar in hem, waar de Academie niets aan moet willen verbeteren, weinig ontvankelijk als Van Genk was voor andermans adviezen. Hij was welkom op de avondlessen, maar moest zijn eigen gang gaan. Toch is het contact met de Academie van belangrijke invloed geweest, de ontmoeting met kunstenaars en boeken en tijdschriften over hedendaagse kunst. In 1964 bood de Academie hem zijn eerste solo tentoonstelling, die hem roem bracht, zij het kort. In de ontvankelijke geest van Willem van Genk vermengde de jeugdige fascinatie voor imposante architectuur, ontzagwekkende voertuigen en complexe technische installaties zich met vele andere soms traumatische levenservaringen tot een paranoïde angst en achtervolgingswanen in zijn latere leven.

(Solo-) exhibitions: 1998-99 Museum De Stadshof Zwolle, Museum Charlotte Zander Bonnigheim, Collection de l’Art Brut Lausanne; 2014 Halle Saint Pierre, Paris: ‘Sous le vent de l’art brut 2. Collection De Stadshof’. 2014 ‘Mind Traffic’ in: American Folk Art Museum, New York.

Monograph: Berkum, Ans van; Willem van Genk, a marked man and his world, Zwolle 1998.  Berkum, Ans van, e.a.; Willem van Genk building a world of his own, Tielt, 2010. Van der Endt, Nico; Willem van Genk. Chronicle of a collaboration/Kroniek van een samenwerking, 2014.

References: Van der Endt, Nico; Lexicon Nederlandse naïeve kunst van de twintigste eeuw / Lexicon of twentieth century Dutch naïve art, Venlo/Antwerpen, 1995, pp. 40-41.
Sous le vent de l’art brut 2. Collection De Stadshof, 2014, Catalogue Halle Saint Pierre, Paris.
Smolders, Frans e.a.; Solitary Creations. 51 Artists out of De Stadshof Collection, 2014.
Outsider Art Sourcebook, (Raw Vision) 2016, p.211 / 2009, p.154;
Förster, York & Peter Cachola Schmal; Heterotopia, Works by Willem van Genk and others, exhibition catalogue Deutsches Architektur Museum, Frankfurt, 2008, pp. 68-87.

Willem van Genk
1927 Den Haag, The Netherlands - 2005 Den Haag, The Netherlands