Menkemaborg

Bovenberg, Bert

Door het papier te draaien kan Bovenberg het onderwerp vanuit verschillende gezichtspunten – rondom en van bovenaf – in beeld brengen. Daarbij staat hij zich ongewone vertekeningen toe. Soms is dat een gevolg van het nieuw gekozen standpunt, soms is het uit ruimtegebrek op het blad papier. Hij combineert zo een rationele registratiemethode met een drang tot volledigheid. Zonder het te weten volgt hij een werkwijze van vele naïeve schilders.