Bovenberg, Bert

Background: merchant family.
Education: teacher training, art courses.
Profession/occupation: teacher and master in arts and handicraft.
Art form/medium: drawing and painting in watercolour and gouache.
Start artwork: painting from 1978.
Relevant info: he portrayed the interior of his parental home and the farmhouses in the Langbroek region.
Exhibitions: Backyard Genius, Verbeke Foundation, Kemzeke 2009.
References: Van der Endt, Nico; Lexicon Nederlandse naïeve kunst van de twintigste eeuw / Lexicon of twentieth century Dutch naïve art, Venlo/Antwerpen, 1995, pp. 24-25;

Bert Bovenberg was onderwijzer en daarna docent handenarbeid. In 1978 begint hij te schilderen op papier: landschappen rondom zijn woonplaats en interieurs van zijn ouderlijk huis. Een reeks boerderijen uit het gebied bij Langbroek, de Menkemaborg in Uithuizen en dorpsgezichten volgen. Daarbij stuitte hij op het probleem van de simultaneïteit, omdat hij het onbevredigend vond slechts één enkele zijde van een huis, gebouw of plein tegelijk te kunnen weergeven. Toen hij in een haventje in Friesland de spiegeling van huizen aan beide kanten in het water zag, kwam hij tot een typisch naïeve oplossing van het probleem: het omklappen. Hierna ontstonden grote rechtlijnige aquarellen in gedempte tonen, die aan bouwplaten doen denken.
De behoefte aan persoonlijke vrijheid leidt rond 1990 tot het ontstaan van acrylschilderijen, waarin kleur en persoonlijke symboliek een veel grotere rol gaan spelen, “om gevoel weer te geven”, zoals hij dat verklaart. In 2002 stopt hij met schilderen en begint met beeldhouwen.

Bert Bovenberg
1937 Schiedam, The Netherlands -