Christus roept de tollenaar Zacheus uit de boom

Visser, Arie

Een dubbel gesigneerde potloodtekening van een boom met een enorme kruin, met naar rechts afhangende takken. Vier baardige personen staan daar op een rij, niet achter maar naast elkaar, steeds met meters tussenruimte. Christus, met een gitzwart spiedend oog, heft zijn handen op naar een man in de boom, die expres zijn hoofd afkeert. Als gewoonlijk is de titel erbij geschreven.

Het lege landschap en de boomstam zijn gearceerd, in de bekende Arie-Visserstijl. De dichte bladerkruin is in een ronddraaiende spiraaltechniek weergegeven.