Visser, Arie

De Hollandse polderjongen Arie Visser was voorbestemd zijn vader op te volgen in de leiding van het familie-aannemersbedrijf en volgde daartoe een ingenieursopleiding. In zijn tijd en milieu was er weinig ruimte voor het najagen van de eigen interesses. Naast een ernstig en plichtsgetrouw leven als directeur, echtgenoot, vader en lid van de kerk behield Visser zijn grote culturele belangstelling en een kinderlijke onbekommerdheid, die hij uitleefde in zijn schilder- en tekenkunst. Tegenover het streng calvinistische leven in grijze en bruine interieurs vol verplichtingen en controle -waar geen plaats was voor verlangens en fantasieën- stelde Visser zijn kunst met een lyrische of zelfs exuberante kleurigheid. Wel altijd met een Bijbelse thematiek en met een opvoedende ondertoon. Het Stedelijk Museum Amsterdam heeft enkele prachtige religieuze schilderijen die de vrome Arie Visser op latere leeftijd maakte. De Stadshof Collectie bezit een serie tekeningen van zijn hand in potlood en kleurpotlood.
Opleiding: Technische Universiteit, Delft, civil engineering.
Als jonge ingenieur werd hij in Libanon aangesteld bij de ‘Damascus-Beirut waterworks’. Hij maakte vele reizen naar het Midden Oosten (Egypte, Palestina, etc.).
Start kunstenaarschap: na zijn pensionering, in 1949.
Referenties: Visser, M., Kleurenpracht en rechtgelovigheid. De schilderijen en tekeningen van Arie Visser, 2002;
Van der Endt, Nico; Lexicon Nederlandse naïeve kunst van de twintigste eeuw / Lexicon of twentieth century Dutch naïve art, Venlo/Antwerpen, 1995, pp. 122-123.

Arie Visser
1885 Papendrecht, The Netherlands - 1974 Papendrecht, The Netherlands