Bokswedstrijd

Neervoort, Leo

De match komt juist aan zijn climax. De winnaar staat verwachtingsvol, maar ook een beetje beschaamd, te kijken of zijn opponent nog overeind zal komen. De scheids telt af met zijn wijsvinger. Aan vier zijden zit een haag van gespannen toeschouwers in rijen, zover het papier het toelaat. Elke individu draagt een shirt in één kleur. Iedere zijde van de boksring heeft zijn eigen stereotype wijze van weergeven: een rugaanzicht is een bijna rechthoekig vlak met een zwarte stip voor het hoofd, de veel grotere lui in vooraanzicht tonen hun witte tanden, soms oogwit (!) en aan hun lippen bungelende sigaretten. Vrouwen showen hun parelkettingen. Het zijaanzicht van de kijker rechts is onvergelijkbaar met dat van het linker kamp.

We zijn getuige vanuit de hoogte, zodat de ruitvormige boksring naar ons toe kantelt. Bijzonder is te ervaren hoe het strijdperk van vorm verandert met het standpunt van de toeschouwer, van een bijna rechthoek tot een langgerekt wybertje.