WWW.OUTSIDERART.NL ⇒ WWW.COLLECTIEDESTADSHOF.NL

22.06.2011 News

Welkom bij collectiedestadshof.nl

Begin 2011 start Stichting Collectie De Stadshof met een nieuwe website, om uiting te geven aan een nieuwe ambitie, outsiderkunst in Nederland meer ruchtbaarheid te geven, als kunst. Onder de noemer outsiderkunst scharen wij: naïeve kunst, art brut, visionary art, art singulier, self-taught art, folk art, etc.

Op www.collectiedestadshof.nl vindt u veel meer informatie over de kunstenaars en de kunstwerken in Collectie De Stadshof, meer informatie over exposities, publicaties en activiteiten op het terrein van de outsiderkunst. Bovendien zal er enkele malen per jaar een Nieuwsbrief verschijnen.

Zoeken / Search

U kunt zoeken op kunstenaarsnaam, of u kunt willekeurig een kunstwerk aanklikken en zo ontdekken wie de maker is. Bovendien krijgt elk kunstwerk enkele trefwoorden (tags) toegevoegd, die u terugvindt op het groene tabblad (search / zoekvenster). Dat trefwoord kan te maken hebben met de techniek, het thema, een expositie, het jaar van verwerving, etc. Als u een trefwoord aanklikt, ziet u in een scherm alle kunstwerken met hetzelfde kenmerk.

Taalkeuze

De taalkeuze geldt voor elk item apart, niet voor de website in totaal. Zo veel mogelijk zullen er bij elk onderwerp teksten in het Nederlands en Engels geplaatst worden. Dit zijn lang niet altijd identieke, vertaalde teksten; dus als u beide talen leest, krijgt u meer informatie.