Laurent Danchin (1946–2017)

13.01.2017 News

Raw Vision bericht:

De outsiderkunstwereld is diep geraakt door het overlijden van Laurent Danchin, een belangrijk denker, schrijver en tentoonstellingsmaker op het terrein van de outsider art en art brut. Danchin was auteur van meer dan 15 boeken en catalogi en curator van veel invloedrijke exposities. Hij onderhield ook nauwe contacten met veel kunstenaars-autodidacten.

Hij was lid van de Adviesraad van de Collection de l’Art Brut, in Lausanne, en de Franse redacteur van Raw Vision. Ook voor Stichting Collectie De Stadshof was de uiterst sympathieke Danchin een belangrijke ambassadeur. Hij schreef de introductie voor het collectieboek Solitary Creations. 51 Artists out of the De Stadshof Collection.

Ons medeleven gaat uit naar zijn familie en vrienden.