Rainbow, from: The Story of Noach

Bos, Dirk

Dirk Bos was een diepgelovig man die zich onder meer door een reis naar het Heilige Land liet inspireren. Zijn landschappen verbeelden vaak een paradijselijke wereld in een vormentaal die soms sterk naar abstractie neigt.

De composities van Dirk Bos zijn evenwichtig, de details verfijnd en de kleuren mooi op elkaar afgestemd. In zijn voorstellingen bloeien de wonderlijkste bloemen, bewegen bizarre gewassen, wervelen wolken en wateren, en straalt de rode zon onaangedaan in de lucht. Op vermetele manier beeldt hij de zondvloed en de ark uit.