Zonder titel (Schizofreen meisje)

Poolman, Hans

Plokkers beschrijving van het meisjesportret: “Een betere en meer indringende symbolisering van de ziekte ‘schizophrenie’ is nauwelijks denkbaar. De in zichzelf besloten houding, de autistische instelling van de jonge vrouw wordt door de positie van de romp, de houding der armen en door het gesloten rechter oog, dat alleen naar binnen schouwen kan, op indrukwekkende wijze weergegeven. Het linker oog ontbreekt, wat aan het gelaat een nog sterker expressie geeft. De smartelijke trek om haar mond geeft het lijden en de verlatenheid volkomen adequaat weer. Al het overbodige is weggelaten: de vlakken zijn groot, alles staat op zijn plaats, er is niets te veel, er kan ook niets aan worden toegevoegd. De maker vond hier inderdaad een ‘significante vorm’. Plokker (NL) p.233.

Poolman, Hans; Zonder titel, achterzijde van het meisjesportret, z.j., olieverf op bordkarton.