Zonder titel (serie van 16)

Lamy, Marc

Geïnspireerd door gotische roosvensters vermengt Marc Lamy in een soort van trance streng geometrische patronen en complex voortwoekerende ‘doedels’ tot dynamische composities die het oog nauwelijks rust gunnen.

Het verband tussen de trance en het mediamieke tekenen is er niet altijd een van oorzaak en gevolg. De kunstenaar hoeft niet eerst in trance te gaan om te kunnen werken. Vaak is het juist het tekenen zelf dat, door het momentum van de ritmische en herhalende beweging waarmee de hand streepjes en boogjes aaneenrijgt, een roesgevend effect heeft. Lamy is zich daarvan bewust. Hij spreekt van een ‘vorm van hypnose’ en ‘bezwerende gebaren’ die gelijke tred houden met zijn ‘mentale duizelingen’. Aan de andere kant maakt hij ook bewust gebruik van het effect van vermoeidheid, door zichzelf te verplichten iedere begonnen tekening nog dezelfde dag af te maken. De vermoeienis functioneert daarbij ‘als een soort drug die hem helpt zijn gedachten te laten afdwalen op een manier die niet zou lukken als hij klaarwakker zou zijn.’ In ieder geval heeft het hem van zijn slapeloosheid afgeholpen.