Zonder titel (161)

Koczÿ, Rosemarie

Vier silhouet-achtige figuren, een bruine, een grijze en twee zwarte. Een van die magere figuren staat voorovergebogen, om een ander op zijn rug te torsen. Die zit met de benen gestrekt over de hele rug, tot aan de billen. De gedragene probeert met veel armzwaaien zijn evenwicht niet te verliezen. Een omstander steekt zijn lange uitgemergelde arm naar hem uit, terwijl hij zelf ook een man draagt die op zijn schouders staande balanceert. Hoe ellendig ook, de ene lijdende helpt de ander, tot het bittere einde.