Zonder titel (Nebucadnezar te paard)

Bosker, Okko

In de jaren ’30 van de 20e eeuw beschilderde Okko Bosker vele fragmenten van Karolingische stenen grafdeksels. Collectie De Stadshof verwierf in 1993 een van de 12e-eeuwse graf fragmenten, dat omstreeks 1930 beschilderd werd in historische stijl en thematiek.

Ter ontspanning trok Bosker zich terug in zijn oudheidkamer. Daar had hij een hele verzameling van stenen kruiken, stukken steen die hem werden geschonken door vissers die bij het vissen op de Waddenzee en Zuiderzee deze in hun netten aantroffen. Zelfs een stenen sarcofaag behoorde tot zijn collectie. Die stenen waren voor hem een verbinding met de oertijd. Hij maakte de stenen schoon en zat uren te kijken naar of te filosoferen over de stenen en de krassen en groeven die hij daarop aantrof. Dan liet hij zijn fantasie de vrije loop. Met een penseel en verf bracht hij accenten aan zodat de vreemdste voorstellingen en teksten zichtbaar werden. Vaak zag hij hierin afbeeldingen van religieuze en historische figuren. Heel af en toe schilderde hij op houten panelen.

Bij het ontmantelen van zijn oudheidkamer is een deel van de collectie naar familieleden, het West-Fries Museum en Eiland Museum Jan Lont gegaan. Bijna al zijn beschilderde stenen, “kunstwerken”, zijn overgedragen aan het Eiland Museum Jan Lont.