Papa

Meurer, Markus

Geen enkel voorwerp –gevonden afval of afgedankt apparaat- is voor Markus zonder waarde. Hij past geen hiërarchie toe in materialen en het woord afkeer komt evenmin in zijn vocabulaire voor. Voorwerpen met biografische associaties krijgen een voorkeursbehandeling. Esthetische principes hanteert hij ook al niet of nauwelijks. De etensresten van gisteren zijn even waardevol als een elektrisch apparaat, een kapot stuk speelgoed, een gebarsten theekopje, een sinaasappelnetje of een kiezelsteen.