Het strafgerecht over Sodom en Gomorra

Glastra, Siebe Wiemer

In het boek Genesis wordt beschreven hoe Sodom en Gomorra door God werden verwoest in een regen van zwavel en vuur vanwege de morele verdorvenheid van de inwoners. Abraham smeekt God een paar rechtvaardigen in de steden te sparen. De enige rechtvaardigen echter waren Abrahams neef Lot met zijn gezin. Zij werden door twee engelen gemaand Sodom te verlaten en niet om te kijken. Lots vrouw kon echter de verleiding niet weerstaan. Zij draaide zich toch om en veranderde onmiddellijk in een zoutpilaar. Waarschijnlijk wordt Lots vrouw hier afgebeeld. Zij is het ultieme bewijs van de wraak van God.