Nontombi op bezoek in de kraal van haar vriend

Ndebele, Allina

Er leefde eens in een dorpje KwaNdamase een sterk en mooi meisje met de  naam Nontombi. Alle jonge jongens van het dorp wilden met haar trouwen, maar Nontombi wilde geen man uit KwaNdamase. Op een dag toen Nontombi water haalde bij de put, ontmoette zet Somjumase uit het dorp KwaNyoni. Hij werd verliefd op haar en wilde haar het hof maken. Zij deed net of ze niets merkte…

In de kleden van de Zuid-Afrikaanse weefster Allina Ndebele zijn de geschiedenis en tradities van het Zuluvolk vastgelegd. Als kind luisterde Ndebele naar de eeuwenoude verhalen die haar grootmoeder vertelde bij het houtvuur in de rondavel, de traditionele Zuluhut. Deze legenden vormen de bron van haar weefkunst. Ze werkt nauwelijks met vooraf gemaakte patronen. Al wevende groeit het kleed onder haar vingers en vloeien de scènes in elkaar over. Ze werkt het liefst ’s nachts, wanneer ze zich beter door haar verbeeldingskracht kan laten leiden. In de hut bij haar huis legt ze een vuur aan, brouwt Zulubier en spreekt lofliederen tot haar voorouders. Dan verschijnen de verhalen van vroeger in rijke beelden voor haar geestesoog en begint ze te weven. Doordat er in de droge, afgelegen omgeving waar ze woont geen elektriciteit is, weeft ze bij kaarslicht. aan een kleed van twee bij vier meter werkt ze tien tot twaalf maanden.

bron: Fenneken Veldkamp; Allina Ndebele weeft legenden, in: ‘Zuidelijk Afrika’, zomer 1998.