Een grote buitengewoonne bromvlieg

Veenvliet, Henk