INSITA 2010

03.07.2010 Exhibitions

Collectie De Stadshof is aanwezig bij INSITA 2010, 9th International Triennial of Self-Taught Art, Bratislava, Slowakije. Voor de ‘competitive section’ werden assemblages ingezonden van de hand van Markus Meurer.

Voor de thema-expositie over ‘textiel/fabric art’ werden borduurwerken van Siebe Wiemer Glastra in bruikleen gegeven.

INSITA 2010, 9th International Exhibition of Self-Taught Art
3 juli – 26 september 2010
catalogus INSITA 2010, ISBN 978-80-8059-150-2
info: www.sng.sk