Woman painter

Katuszewski, Sylvia

Katuszewski, Sylvia; Woman painter, 2010, detail