Monera Carkos Vlado, ontwerpen voor rijksstukken

Van Lankveld, Gerard