Antonin Artaud

Van Pagée, Ank

In periodes van depressie toonde Ank van Pagée grote interesse in schrijvers en kunstenaars die zich bezig hielden met de menselijke psyche, met personages uit hun boeken die lijden aan het leven. Zij schilderde hun portretten.

Antonin Artaud (eig. Antoine Marie Joseph Artaud, 1896-1948), was een Franse avantgardistische toneelschrijver, acteur en regisseur, vooral belangrijk als theoreticus van het vernieuwend theater. Zijn vooruitstrevende ideeën werden tijdens zijn leven met onbegrip ontvangen. Artaud wilde terug naar het mysteriespel om zodoende de oerangsten en oerdriften van de mens zichtbaar te maken.