Jessberger, Tobias

Van jongs af aan heeft Tobias Jessberger getekend en geschilderd. Tobias werd geboren met het syndroom van Down. Al heel vroeg bleek dat hij buitengewone talenten bezat op muzikaal en beeldend vlak. Het ontwikkelen hiervan werd in het gezin -hij was de jongste van vijf kinderen- met veel liefde en toewijding gestimuleerd. Een belangrijke rol hierbij speelde zijn moeder. Zelf amateur schilderes zorgde ze ervoor dat hij over goede schildersmaterialen beschikte. Ze gaf hem verder alle ruimte en oefende geen invloed op hem uit qua vorm en inhoud van zijn werk. Hij kan ook niet anders dan volstrekt zijn eigen gang gaan. Overdag werkt hij in een ambachtelijke werkplaats, ‘s avonds doet hij thuis waar zijn hart naar uitgaat: musiceren en tekenen. Het liefst maakt hij een werk in een sessie af. Hij heeft een groot grafisch en schilderkunstig talent en een buitengewone kleurgevoeligheid. Tobias verbeeldt de wereld zoals hij alleen die ziet, in grootse composities die soms worden bevolkt door talloze schematisch in zwart-wit aangegeven mensen, dan weer neigen tot schijnbaar geheel abstracte werken van grote kleurvlakken.

Tobias Jessberger
1969 Bochum, Germany -