Kervezee, Jan

Education: had art classes for a short while, but was abhorrent of academic art rules.

Relevant info: travelled to India; has been experimenting with consciousness-expanding drugs; experimenting with doodling; experimenting with Rorschach-test-like technique and rubbing-effects.

Jan Kervezee lives and works in Amsterdam, the Netherlands.

Tot circa 1980 experimenteerde Jan Kervezee met bewustzijnsverruimende middelen, vaak dagelijks, en ook om te werken. Kervezee ging niet altijd op dezelfde manier te werk tijdens de roes. Soms werkte hij vanuit een helder beeld, niet zelden een roesbeeld. Hij wilde dat beeld direct en zo exact mogelijk op het doek overbrengen, om het aan andere mensen te laten zien. Over de betekenis speculeert Kervezee niet veel, maar hij vermoedt wel een herkomst die voorbij het persoonlijke, en tot in het collectieve of univer­sele reikt.

In opdracht van Stichting Collectie De Stadshof maakte Ellen Weijers een documentaire over Jan Kervezee, waarvan u hier een fragment kunt zien:

Andere keren begon hij te tekenen en liet hij het beeld zich­zelf ontwikkelen, een procedu­re die hij zelf vergeleek met telefoonkrabbels. Hij voelde zich in zo een geval wel eens een soort medium, en was niet zelden verrast over het geproduceerde werk, alsof het afkomstig was van verre voorouders of van een andere planeet. Dit werk vertoont alle kenmerken van de rit­misch-ornamentale vormconstanten zoals die ook in de outsider-art te zien zijn.

Tot 1980 maakte hij de ene keer min of meer typerend outsider-werk, de volgende keer landschappen met grote perspectivische en atmo­sferische diepte,  met enkele figuren en een arsenaal aan occulte symbolen. Na 1980 kenmerk­t het werk zich door wat hijzelf ‘rust’ noemt: atmosferische landschappen zonder teken van leven, waar vooral de kleur de sfeer schept.

Jan Kervezee
1950 Surabaya, Indonesia -