Fuldauer, Maurice

Fuldauer was antiquair en later bonthandelaar. Chinese en Japanse kunst hadden zijn grootste belangstelling. Door verkeerde beleggingen verloor hij zijn hele vermogen. Vlak voor WOII vertrok hij met zijn zoon naar Brazilië. Hij voelde aan dat het Nazisme voor hem als Jood levensgevaarlijk was. Daar ontdekt Fuldauer, de zeventig al gepasseerd, zijn kunstzinnige talent.  Op zwerftochten door de natuur verzamelt hij alles wat zijn fantasie prikkelt: zaden, bladeren, takken, krokodillenhuid, schildpad, kurk, vruchten stenen. Thuis verwerkt hij die in collages, aangevuld met schilderingen. Zo ontstaan mysterieuze landschappen met grillige vegetatie en merkwaardige dieren. Ook de lijsten versiert hij met verf en vondsten. Zijn werk stond in de belangstelling van de toenmalige directeur van het stedelijk Museum Amsterdam, Willem Sandberg, die werken van hem aankocht voor de collectie.

Maurice Fuldauer
1871 The Netherlands - 1960 Laren, The Netherlands