REMINDER: COLLECTION DE STADSHOF ON SHOW IN GEMEENTEMUSEUM DEN HAAG, TILL OCTOBER 4, 2015
View this email in your browser
 

Outsider Art
Creativity Outside the Mainstream

June 13 - October 4, 2015
 

The De Stadshof Collection still is on show at the Gemeentemuseum in The Hague. It is a very different show from 'Sous le vent de l'art brut 2. Collection De Stadshof' in Paris, 2014. An extensive exhibition of over 200 works of art by 25 artists, June 13 up to and including October 4, 2015.
 Starring Willem van Genk, Aaltje Dammer, Truus Kardol, Siebe Wiemer Glastra, Pavel Leonov, Michel Nedjar, Rosemarie Koczÿ, Sylvia Katuszewski, Bertus Jonkers, Philippe Azéma, Marc Lamy, Hans Scholze, Saï Kijima, Herman Bossert, Roy Wenzel, Dwight Mackintosh, Bonaria Manca, Ody Saban, Anna Zemánková, Madge Gill, Johann Korec, Franz Kernbeis, August Walla, Ted Gordon. 
This show is made in cooperation with Museum Dr. Guislain, Ghent.
Catalogue: Solitary Creations. 51 Artists out of De Stadshof Collection.

www.collectiedestadshof.nl
www.gemeentemuseum.nl

Riki Simons awarded the exhibit with ***** in Elsevier Magazine
 

Outsider Art
Creativiteit Buiten de Kaders

13 june t/m 4 oktober 2015


In het Gemeentemuseum in Den Haag is nog t/m 4 oktober 2015 een omvangrijke tentoonstelling te zien van kunstwerken uit Collectie De Stadshof. Weer heel anders van samenstelling en presentatie dan de grote expositie 'Sous le vent de l'art brut 2. Collection De Stadshof' in Parijs, 2014. De tentoonstelling Outsider Art toont ruim 200 kunstwerken van onder anderen de kunstenaars Willem van Genk, Aaltje Dammer, Truus Kardol, Siebe Wiemer Glastra, Pavel Leonov, Michel Nedjar, Rosemarie Koczÿ, Sylvia Katuszewski, Bertus Jonkers, Philippe Azéma, Marc Lamy, Hans Scholze, Saï Kijima, Herman Bossert, Roy Wenzel, Dwight Mackintosh, Bonaria Manca, Ody Saban, Anna Zemánková, Madge Gill, Johann Korec, Franz Kernbeis, August Walla, Ted Gordon. De tentoonstelling wordt mede georganiseerd door Museum Dr. Guislain in Gent (B), waar Collectie De Stadshof sinds 2002 in langdurig bruikleen is.
Catalogus: Solitary Creations. 51 Artists out of De Stadshof Collection.

www.collectiedestadshof.nl
www.gemeentemuseum.nl

Riki Simons gaf de tentoonstelling ***** in Elsevier

Outsider Art exhibit in Museum Dr. Guislain / Hidden Worlds
The Dutch De Stadshof Collection is on long-term loan in Museum Dr. Guislain, in Ghent (B). Highlights from the collection are on show in a permanent presentation Hidden Worlds. www.museumdrguislain.be
 
Outsiderkunst tentoonstelling in Museum Dr. Guislain / Verborgen Werelden
De Nederlandse Collectie De Stadshof is in langdurige bruikleen in het Gentse Museum Dr. Guislain. Een mooie selectie uit de collectie is daar te bezichtigen in de permanente expositie Verborgen Werelden. www.museumdrguislain.be

Support Foundation 'Stichting Collectie De Stadshof'

Collection De Stadshof is a private foundation, receiving no grants from government, and is recognised as social benefit organization (anbi), within Dutch tax laws. Recognition as social/cultural benefit in one of the EU countries is valid in all countries of the European Union.

Steun Stichting Collectie De Stadshof

Draagt u Stichting Collectie De Stadshof een warm hart toe en wilt u ons steunen? Dat kan in de vorm van een schenking of een nalatenschap. Stichting Collectie De Stadshof is een particuliere organisatie die geen overheidssubsidie ontvangt. Stichting Collectie De Stadshof heeft van de Belastingdienst een ANBI-status gekregen en hoeft daarom geen successierecht of schenkingsrecht te betalen over erfenissen en schenkingen. Toekenning van deze status in één van de landen van de Europese Unie geldt voor alle landen van de EU.

Copyright © 2015 Stichting Collectie de Stadshof, All rights reserved.


Want to change how you receive these emails?
You can update your preferences or unsubscribe from this list

Email Marketing Powered by MailChimp