Walla, August

In de jaren ’70 komt August Walla terecht in het Gugging ziekenhuis. Hij is constant bang voor de dood, God en andere menselijke wezens. Al vroeg begint hij voorwerpen te verzamelen tussen het afval op straat. Hij brengt ze tot leven door ze te bedekken met onbegrijpelijke inscripties. Soms schildert hij zelfs op bomen of op straat. Hij maakt er foto’s van. Hij verzamelt woordenboeken van vreemde talen, Engels, Latijn, Russisch, Indonesisch, Japans. Hij vindt ook nieuwe woorden uit door ze te combineren. “Saeculacalxdiabolus” bijvoorbeeld betekent de “duivel van de eeuwigheid”. Een mooi handschrift heeft voor hem een magische betekenis en een esthetisch effect. Sommige letters hebben voor Walla een mythische betekenis en hij noemt ze “gewijde symbolen”.

Hij kreeg een woon- en werkplaats in het Künstlerhaus in Gugging in 1983.

(Solo-) exhibitions: ‘Weltenwandler – World Transformers. Die Kunst der Outsider’, Schirn Kunsthalle, Frankfurt, 2010-2011.

Info: Outsider Art Source Book, (Raw Vision) 2016, p. 215 /2009, p.156.

info: www.gugging.org;

August Walla
1936 Klosterneuburg, Oostenrijk / Austria - 2001 Gugging, Oostenrijk / Austria