Van Lankveld, Gerard

Monera Carkos Vlado, het keizerrijk van Gerard van Lankveld

Monera is een wonderlijke mix van premoderne en postmoderne objecten, getuigend van een uitzonderlijke technische begaafdheid en een ongebreidelde creativiteit. Als in een opdracht aan hemzelf schept Gerard van Lankveld een wereld even divers als de onze, maar van een betoverende schoonheid en een oorspronkelijke kunstzinnige verbeelding. Bouwwerken, gedenktekens, voertuigen, communicatiemiddelen, technische instrumenten, klokken, eigen geldmiddelen en kalender vormen een spiegelbeeldige werkelijkheid, een uitdaging aan onze vertrouwde wereld van nuttigheid, prestatiedrang en consumentisme. Alle objecten zijn benoemd in een zelfgedachte taal, een wonderlijke mix van fantasierijke duidingen ontleend aan een veelheid van talen. Monera kent een eigen ritme van de tijd en schrijft zijn eigen geschiedenis. ‘Ex nihil omnia creata’: ‘Uit het niets is alles ontstaan’.
Door zijn creativiteit heeft Gerard van Lankveld zijn gebroken relatie met de omgeving gesublimeerd in een eigen denkbeeldig en fysiek domein.

Bron: Thelen, Ton (red.); Monera Carkos Vlado. Gerard van Lankveld, Gemert – Gent 2005.

Gerard van Lankveld
1947 Gemert, The Netherlands -