Gérard, Thea

Background: born in the then Dutch colony Indonesia, living in a traditional Indonesian environment. In 1952 the family returned to The Netherlands.
Education: 3 years of HBS (secondary school)Profession/occupation: school clerical department; housewife.
Art form/medium: painting, wood carving, embroidering, ceramics, poetry.
References: Satink, Carolien; Thea Gérard, van Indonesië naar Nederland, Zwolle (Museum De Stadshof) 1996;
Bromet, J. en Endt, Nico van der; Nederlandse naïeve kunst, Venlo 1979, pp. 42-47.
Endt, Nico van der; Lexicon Nederlandse naïeve kunst van de twintigste eeuw / Lexicon of twentieth century Dutch naïve art, Venlo/Antwerpen, 1995, pp. 42-43.

Carolien Satink says about Thea Gerard:
“Veel mensen die Thea gekend hebben vonden haar verlegen en wereldvreemd. Ze was beslist geen grote prater. Vooral met betrekking  tot haar jeugdherinneringen bleef haar stem vaak steken. Maar wat woorden niet konden vertellen, legde zij vast door middel van palet en penseel. (…) Voortdurend geeft Thea met haar diepe tinten en exotische motieven die typische sfeer weer, die voor Westerlingen zo moeilijk te benoemen is. (…) Ze schildert haar directe omgeving, haar huis en haar vrienden.” from: Satink, Carolien; Thea Gérard, van Indonesië naar Nederland, Zwolle (Museum De Stadshof) 1996.

Het vroege werk van de autodidactische schilderes Thea Gérard is vrijwel geheel gebaseerd op jeugdherinneringen in Indonesië. Zij toont zich een authentiek naïef en een kleurrijke verteller. Haar stijl ondergaat een ontwikkeling naar een expressieve vorm van realisme met deformaties. Weemoed en eenzaamheid zetten de toon. Al vroeg komt de menselijke figuur prominent naar voren in haar kunst. De portretten zijn zelfs de meest opvallende werken binnen haar oeuvre te noemen.

Thea Gérard
1938 Jakarta, Indonesia - 1987 Den Haag, The Netherlands