Organisatie

Bestuur Stichting Collectie De Stadshof

Dr. J.P. (Jos) ten Berge, voorzitter

Drs. F.J. (Frans) Smolders, secretaris

M.B. (Martin) Geerars, penningmeester

E. M. (Liesbeth) Reith, lid

D. (Daan) van Beek, lid

Mr. N. (Norbert) de Munnik, lid

Post: Postbus 14012, 3508SB Utrecht, NL

Email: info@collectiedestadshof.nl

STICHTING COLLECTIE DE STADSHOF

De geldmiddelen van de stichting bestaan uit subsidies en donaties, schenkingen, erfstellingen en legaten en overige baten.

Sinds 20 juni 1995 is Stichting Collectie De Stadshof door de Inspecteur der Registratie en Successie te Den Bosch gerangschikt onder de rechtspersonen, bedoeld in artikel 24 lid 4 van de Successiewet 1956. Per 1 januari 2008 is de nieuwe ANBI-wetgeving van kracht geworden en merkt de Belastingdienst Stichting Collectie De Stadshof aan als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI).

Kamer van Koophandel nr: 41181434; RSIN/fiscaal nr.: 8041.24.784

Jaarverslag 2016 STG COLL DE STADSHOF

jaarcijfers 2016 Stichting Collectie de Stadshof

Stg Collectie De Stadshof Beleidsplan 2015-’18

In 2010 werd een steunstichting in het leven geroepen, Stichting Maaike Koelemeij-Postma.

Bestuur Stichting Maaike Koelemeij-Postma

Dr. J.P. (Jos) ten Berge, voorzitter

M.B. (Martin) Geerars, penningmeester

Vacature

Postbus Postbus 14012, 3508SB Utrecht, NL

Email: info@collectiedestadshof.nl

KvK-nr.: 50514970; RSIN/fiscaal nr.: 8227.83.009

Jaarverslag 2016 STG Maaike Koelemeij-Postma

jaarcijfers 2016 Stichting Maaike Koelemeij Postma

Stg Maaike Koelemeij-Postma, Beleidsplan 2015-’18