Christus roept de tollenaar Zacheus uit de boom

Visser, Arie